Doğanı Koru | Güzel bir geleceği kendi ellerinle hazırlamaya var mısın?

sukaynaklarininazalmasi

Su Kaynaklarının Azalma Sorunu
Su Kaynaklarının Azalma Sorunu

Bütün canlıların yaşamını sürdürebilmesi için mutlak surette suya gereksinimleri bulunmaktadır. Bu gerçek, “susuz yaşam olmaz.” Özdeyişi ile ifade edilmektedir.
 26.01.2010  Çevremiz    admin

Suyun Önemi

Bütün canlıların yaşamını sürdürebilmesi için mutlak surette suya gereksinimleri bulunmaktadır. Bu gerçek, “susuz yaşam olmaz.” Özdeyişi ile ifade edilmektedir. Bütün dünyada ve ülkemizde içilip kullanılabilecek su miktarı gittikçe azalmaktadır. Bunun başlıca nedenleri aşağıda açıklanmıştır:

Su Kaynaklarının Azalmasının Nedenleri

· Dünya nüfusunun gittikçe artması, yaşam düzeyi yükseldikçe, kişi başına düşen su kullanımının artması.

· Sanayileşmenin gelişimine koşut olarak su gereksiniminin artması.

· Sulanacak tarım alanlarının ve sulu tarımın gittikçe artması, sulamanın rasyonel

olmayan yöntemlerle yapılarak, su israfına neden olunması.

· Hızlı kentleşmeye koşut olarak su gereksiniminin artması.

· Fosil su rezervlerindeki suyun hesapsız bir şekilde kullanılması.

· Su kirlenmesinin gittikçe artması ve böylece kullanılabilecek temiz su miktarının gittikçe azalması.

Alınabilecek Önlemler

· Barajlarda su toplama.

· Deniz suyundan tatlı su elde edilme yöntemlerini geliştirme.

· Su harcamalarında tasarruf etme, su harcayan aletleri standart hale getirme.

· Tarım sektöründe çok az su ile sulama yapacak yöntemleri geliştirme.

· Sanayi sektöründe çok az su harcama ile aynı üretimi gerçekleştirebilecek yeni üretim yöntemleri bulma ve uygulama.

· Su israfını önleyecek yönetsel ve sosyolojik önlemler alma. |


Bugün Doganikoru'yu 6 ziyaretçi (28 klik) Gezdi.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=